De ander begrijpen

“Reageer eens met een “ja” of “oké” om de ander te begrijpen i.p.v. te grijpen.”

We letten steeds op elkaar, tijdens ons werk of in het dagelijks leven thuis. Daarbij weten we dat communicatie soms wat stroef kan gaan. Zeker als we een punt willen maken tijdens een interessante discussie. Men gaat harder praten, zoekt naar modder en het gesprek kan zelfs negatief eindigen.
Vergelijk je dit met een moddergevecht dan zie je gelijk voor je dat, als het tegenzit, je niet goed richt en dan de modder zijn doel mist. Zo is het ook met communicatie en de richting van een gesprek.

Echt luisteren is een kunst. Geduldig zijn om de ander na te laten denken lukt niet iedereen. Je blijft doordrammen over je eigen standpunt en je blijft elkaar daarvan willen overtuigen. Door jezelf met empathie open te stellen voor de ander, krijg je de verbinding weer terug. Verbinding houden met de ander zonder weerstand te creëren,  zorgt voor echte dialoog.

Samenwerken in plaats van vechten levert geen verliezers op. Anders wordt het “1 – 1 = 0”. De wedstrijd is verloren. Luisteren naar elkaar om de overeenkomsten te vinden, helpt je samen een goed gesprek of discussie te voeren. Invullen wat de ander wil zeggen of bedenken kan ook gevaarlijk zijn, want iedereen praat vanuit zijn eigen perspectief en beleving. Het gezamenlijk doel of een compromis word wel bereikt door het “samen-werken”.

 

“In mijn praktijk als coach kom ik veel miscommunicatie tegen en dit drijft mensen onnodig uit elkaar.

Tijdens een gesprek is het belangrijk te bevestigen van wat er is gezegd, want de verbinding kan onderweg zijn verbroken. Dan is er een reset nodig om de verbinding te herstellen. Checken door te reageren met een “ja’ of “oké” is hiervan een voorbeeld dat eenvoudig is toe te passen. Zelfs een bevestigend knikje kan voldoende zijn.

Wees dus een betrokken luisteraar.”

Door twijfels weg te nemen leer je de communicatie effectief te laten verlopen.
Dit kan je beleven / leren door met mij een gesprek in te plannen. Kom dus gerust langs voor een gratis kop koffie of thee. “Ja?” Ga dan naar de contactpagina en we spreken elkaar snel.

Hier ter verduidelijking wat aanknopingspunten;

 

Online “Ronde tafel”

discord icoon

    (de grootste kans om live met mij te praten heb je ‘s avonds
op dinsdag of donderdag.)

Klik hier om de tweeëntwintigste tip over “Loslaten bevrijdt” te lezen…..

Zeker spreken

Zeker spreken

“Geef iemand een suggestie hoe diegene het anders kan doen. Dat is suggestief leiderschap.”

Veel mensen weten precies waar ze niet goed in zijn. Zelfvertrouwen speelt hier vaak een grote rol in. Ze komen bijvoorbeeld onzeker over, twijfelen altijd of kunnen niet voor grote groepen staan. Dit zit dan in de familie of het is nu eenmaal hun persoonlijkheid. Vaak klopt deze overtuiging ook, maar waar de oorzaak ligt dat weet men niet. Laat staan dat men weet hoe dit gedrag op te lossen is.

Veel komt voort uit welke woorden we gebruiken en welke houding we daarbij aannemen. In het gezin worden dezelfde spreekwoorden of gezegdes gebruikt, hebben ze vergelijkbare bewoordingen voor alledaagse dingen en dit beïnvloed hoe we ons gedragen. Binnen het communicatiemodel van NLP zegt men dan ook; “Je bent wat je zegt”. Dit slaat zowel op ons mentale gedrag als ook op ons fysieke bewegen. We ervaren dit al vanaf jongs af aan en dus wordt dit als normaal aangenomen. Als deze overtuigingen ons steunen dan is dit prima, maar ook de terughoudende overtuigingen werken zo. Ons lichaam (en brein) kent geen verschil tussen goed of kwaad, zodat er een bijzondere combinatie van houding en gedrag ontstaat. Dit is de oorzaak van veel miscommunicatie, zowel met onszelf als ook met anderen.

Als je bewust bent van je belemmerende taal, kan je ook gaan luisteren naar de woorden die je gebruikt en heb je de mogelijkheid om kansen te vinden voor meer zelfvertrouwen. Je leert anders te kijken naar jezelf, zodat ook de ondersteunende houding op fysiek en mentaal vlak aangenomen kan worden.
Het beïnvloed je manier van leren en zo kan je meer mogelijkheden voor de kwaliteit van je (werkende-) leven vinden.

“Tijdens mijn trainingen kijk en luister ik als coach constant of de houding die de deelnemer heeft wel aansluit bij de bewoording die hij/zij gebruikt. Zo wordt het woord ‘proberen’ omgedraaid naar ‘doen’ en leren we dat het woord ‘moeten’ direct een vorm van dwingen oplevert. Hier zit vaak een oorzaak achter van een belemmering die we vervangen met een nieuwe trotse houding welke ons wel ondersteunt.

Mentaal kiezen we voor ondersteunende overtuigingen en fysiek trainen we een houding die daarop aansluit. Trots en vol zelfvertrouwen.”

Online “Ronde tafel” 

    (de grootste kans om live met mij te praten heb je ‘s avonds
op dinsdag, donderdag en vrijdag.)

Wil jij ook leren welke woorden jouw onzeker maken en om deze vervolgens weer te kunnen omdraaien? En hoe jij door een andere (werk-)houding meer zelfvertrouwen krijgt? Neem dan contact op en we gaan aan de slag in het tempo dat jij bepaald!

Hier ter verduidelijking wat aanknopingspunten;

Tip 15. Zeker spreken

Klik hier om de zestiende tip over “Creativiteit stimuleren” te lezen…..

Effectief discussiëren

Effectief discussiëren

“Luisteren is belangrijker dan terug praten. Niets zeggen zegt zoveel meer.”

Bij een verhit gesprek met een groep mensen worden er vaak allerlei argumenten bij gehaald om ons eigen gelijk te krijgen. Zo’n “gevecht” zou je een multi-monoloog kunnen noemen. Er wordt door elkaar heen gepraat en iemand laten uitpraten is er niet meer bij. “Ik heb toch zeker gelijk!” Ja, vanuit jouw perspectief en overtuiging wel.

Toch kan iemand vanuit zijn eigen perspectief ook het gelijk van de ander betrekken om zo tot nieuwe inzichten te komen. Maar dan moet je wel horen wat er gezegd wordt en dan zal je dus stil moeten zijn.

Om objectief te kunnen doorgronden wat iemand anders bedoelt zullen we ook open moeten staan om echt te leren luisteren naar de ander. Dit levert nieuwe suggesties op vanuit een ander perspectief. Zo kan je jouw argument over het onderwerp bijstellen. En ook de ander zal dit voorbeeld overnemen als diegene weet hoe.

1 + 2 = 3 wil zeggen dat je met meerdere argumenten iets nieuws creëert.

Empathie helpt je jezelf te verplaatsen in de ander, zodat er een dialoog ontstaat met wederzijds respect voor elkaars mening. Dit kan je leren door te ontdekken hoe je open staat voor de ander, maar dat begint bij jezelf.”

Nieuw!: online “Ronde tafel” 

    (de grootste kans om live met mij te praten heb je ‘s avonds

op dinsdag, donderdag en vrijdag.)

 

Ter voorbereiding op een groepsgesprek helpt het ook om een mindmap te maken. Wil je op een prettige wijze gesprekken voeren door effectief te kunnen discussiëren? Neem dan contact op en ik leer je technieken om echt open te staan, te mindmappen en te luisteren zonder de strijd aan te gaan.

Hier ter verduidelijking wat aanknopingspunten;

Tip 11 effectief discussieren

Klik hier om de twaalfde tip over “verlicht drukte in je hoofd” te lezen…..

 

Voorkomen van conflicten

Voorkomen van conflicten

“Zie de ander als een pasgeboren baby. Zo lief is iedereen begonnen!”

De zin “ik ken geen boze baby’s.” gebruik ik veel als mensen praten over lastige mensen in hun omgeving. Het ligt vaak aan de ander, terwijl we ons niet bewust zijn van onze eigen rol hierin. Het helpt je te leren omgaan met agressief gedrag en wat wij helaas steeds vaker tegenkomen. Op het werk, thuis of op een gezellig avondje uit.

Mensen die veel agressie tonen hebben vaak zelf problemen om om te gaan met wat in hun ogen onrecht is. En uiteindelijk wordt deze een primaire reactie vervolgens onbewust aangeleerd gedrag. Als we dit kunnen doorgronden dan kunnen we vaak het conflict zelfs al voorkomen.
Iedereen is anders en we weten niet of diegene een moeilijke of makkelijk tijd achter de rug heeft. Een rugzak met veel of weinig onduidelijkheden voor wat je zoal mee maakt in je leven. Dat maakt agressief gedrag, wederzijds begrip en communicatie soms een lastig ding.

Begrip tonen helpt jou en de ander. En we weten van ons zelf vaak niet wat een ander moet begrijpen, dus wordt het heel lastig dit wel van een ander te verwachten. 

“Om echt jezelf te kunnen zijn moet je jezelf kennen, zodat je compassie kan tonen naar anderen. Dit kan je doen door positief te blijven en hartelijk te zijn naar hen die het moeilijk hebben. Of zich dit nu uit als boosheid, verbaal geweld, jaloezie of onenigheid, je leert dit in te zien door je eigen “filters” te benoemen.”

Het helpt jou en je omgeving echt als je jezelf kent en ik help jou daar graag bij dit verder te ontdekken. Neem contact met me op en we je zult nieuwe successen beleven.

Hier ter verduidelijking wat aanknopingspunten;

Tip 8 voorkomen van conflicten

Klik hier om de negende tip over “Dromen realiseren” te lezen…..

Wederzijds begrip creëren.

“Verplaats je in de ander en stel je voor hoe diegene zich nu voelt.”

“Verplaats je in de ander en stel je voor hoe diegene zich nu voelt.”

Op je werk of thuis zijn er uiteenlopende gesprekken en je gesprekspartners zijn ook verschillend. Empathie helpt je dan te begrijpen wat de ander bedoelt, want je kan niet in zijn of haar hoofd kijken. Veel conflicten ontstaan door onbegrip en vervolgens het niet doorvragen waar dit onbegrip vandaan komt.

Om goed te kunnen communiceren is het dus handig om te beseffen hoe je deze verbinding tot stand brengt. We noemen dit dan wederzijds begrip. 

“Begin met begrip te hebben voor jezelf, waarna je wilt begrijpen wat de ander bedoelt. Vervolgens inleven in de ander om wederswijds begrip te creëren. Met een glimlach voorkom je conflicten en agressie.”

Door te leren “in het moment te zijn” voel je aan wat er in de ander omgaat. Hoe jij dit kan leren vertel ik je graag. Als jij mij belt dan gaan we hiermee aan de slag.

Hier ter verduidelijking wat aanknopingspunten;

wederzijds-begrip-mindmap

Klik hier om de derde tip over nieuwe successen behalen te lezen…..